FIG Repræsentantskabsmøde 16. april 2024

Indkaldelse til

Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 16. april 2024 kl. 18.00

Sportscaféen, Bagsværd Stadion

Bagsværd Hovedgade 86-90

FIG indkalder hermed medlemsforeningerne til ordinært Repræsentantskabsmøde.

Hver medlemsforening kan deltage i Repræsentantskabsmødet med op til 3 stemmeberettigede repræsentanter. Kun foreninger, der har betalt kontingent er stemmeberettigede.

Tilmelding foreningsvis, med deltagernavne til fig@gladsaxe.dk

Senest tirsdag den 9. april 2024.

Der udsendes endelig dagsorden og revideret regnskab otte dage før mødet.

Husk det stadig er muligt at indstille kandidater til talentprisen og søge FIG-legat og Gladsaxe Gymnastik Forening Støttefond  – sidste frist er fredag den 18. marts 2024… læs mere om FIGs talentpris og FIG-legat og ”Gladsaxe Gymnastik Forening Støttefond” på www.fig-gladsaxe.dk

Dagsorden – i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Eventuelle indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af forslag til kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
 7. Valg af revisor (2 år) samt revisorsuppleant (1 år)
 8. Eventuelt

Forslag – som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet – skal sendes til FIGs bestyrelse – fig@gladsaxe.dk – senest tirsdag den 2. april 2024 kl. 12.00.

Endelig dagsorden og revideret regnskab udsendes senest den 9. april 2024.

Gladsaxe-Løbet 2022

Kære Klubber og foreninger,

Gladsaxe-Løbet er tilbage med 14. udgave af det populære familie-motionsløb… og vi håber der igen er stor tilslutning fra foreningerne og klubber.

SØNDAG den 12. juni, kl.10.15.

Tidsplan:

 • 10.15 Fælles opvarmning
 • 10.30 Start 2 km
 • 11.00 Start 5 km og 10 km


Mulighed for at løbe 3 distancer:

 • Ca. 2 km
 • Ca. 5 km
 • Ca. 10 km

Alle distancer har start og mål på Gladsaxe Stadion (lige ved siden af Go’ Monkey).

For foreninger og virksomheder er der rabat på deltagergebyret til følgende priser:

Børn under 12 år(årgang 2010) – 60 kr.

Voksne 80 kr.

Tilmeldes via e-mail til: fig@gladsaxe.dk … brug denne tilmeldings-formular

Tilmeldings-Liste_Gladsaxe-Loebet-2022

I år har NordeaFonden doneret 500 løbetrøjer (XS, S, M, XL, 2XL, 4XL, 5XL) til Gladsaxe Løbet, der udleveres efter først til mølle princippet ved afhentning af startnummer.

Gladsaxe-Løbet arrangeres af…

1 2 3 4 5 10