Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Bemærk, der kan IKKE søges om tilskud til tiltag/udgifter der tidligere er ydet tilskud til, fra andre corona-hjælpepakker.

Fristen for ansøgning er allerede den 1. 12. 2021 – via nedenstående link.

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-1-sikkerhedsmaessige-tiltag-der-skal-understoette-en-tryg-genaabni

Gladsaxe Lederakademi… er det noget for dig?

GLADSAXE LEDERAKADEMI…

ledelse til tiden

Viden, redskaber, nye perspektiver og inspiration til dig der ønsker at udvikle dit potentiale som leder.

Hvis du ønsker at tage ansvar – og blive endnu bedre til det – så er Gladsaxe Lederakademi noget for dig.

Lederakademiet er både for medlemmer, der allerede har lederopgaver og for dem, der overvejer at påtage sig lederopgaver.

Herunder kan du se eksempler på temaer fra tidligere akademier

 • Hvilken type er du; Som leder, som menneske?
 • Forandringsledelse – ledelse i forandringstider
 • Ledelse af frivillige
 • Kommunen i foreningslivet
 • Foreningslivet i kommunen – Bestyrelsens og lederens ansvar i frivillige foreninger
 • Motivation gennem anerkendende ledelse
 • Kom igennem med dit budskab – præsentationsteknik
 • Effektive møder
 • Din fremtid som leder – dit fingeraftryk på foreningen
 • Projektudvikling
 • Optimer din ide, Pitch din ide, så andre bliver tændt
 • Fra god til great, gennem andre
 • Projektledelse – fra ide til virkelighed

Gladsaxe Lederakademi er et samarbejde mellem Kulturen i Gladsaxe, Samrådet for børn og unge i Gladsaxe(BUS) og idrætten (FIG), med støtte fra Gladsaxe Kommune.

Download programmet og læs mere om Gladsaxe Lederakademi og hvordan du tilmelder dig.

Foreningsoplysninger og Medlemstal 2020

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og

medlemstal.

I år skal I være opmærksomme på at indberetningen af medlemstal sker på forskellige måder,

afhængigt af hvilken forening du repræsenterer:

·         Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale ForeningsRegister (CFR) på
medlemstal.dk.
Er din forening ikke medlem af DIF/DGI eller Firmaidræt, oplyses medlemstal via nedenstående vejledning.

·         Alle øvrige foreninger indberetter medlemstal via TAS (Tilskudssystemet) på
gladsaxe.dk/tilskud.

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse udvalgte medlemstal, i

forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår også af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud.

Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med de

tilhørende ”medarbejdersignaturer”. Få mere information og bestil NemID medarbejder signaturer

via hjemmesiden for Nets DanID.