Nationale restriktioner bliver forlænget

Hermed information fra Gladsaxe Kommune med opdatering af corona restriktioner, gældende frem til og med 7. februar 2021…. læs nærmere herunder

Kære foreninger

Regeringen har på pressemøde i går 13. januar 2021 meddelt, at alle gældende restriktioner forlænges til og med den 7. februar 2021.

Regeringen har besluttet at:

 • Forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med 07. februar 2021.

Forbud mod tilskuere:

 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt hverken udendørs eller indendørs.

Indendørsfritidsaktiviteter lukker ned:

 • På baggrund af det høje smittetal lukkes alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller ned, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter. Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget.

Udendørsforeningsaktivitet kan foregå udendørs:

 • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere)
 • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.

Kulturinstitutioner lukker for offentligheden:

 • Restriktionerne betyder lukning af teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Bookinger:

 • Alle fritidsbrugere der har bookede tider i lokaler, sale, haller vil i perioden blive aflyst automatisk.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I velkomne til at kontakte:

telefon: 5119 4341

telefon: 3957 5339

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen – og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

Vigtige deadlines og frister vedr. indberetninger og ansøgninger frem til 1. marts 2021.

Følgende ordnes på gladsaxe.dk/tilskud
01.02. Foreningsoplysninger og medlemstal (foreninger, som låner lokaler og søger tilskud)
01.02. Deltagertilskud (foreninger med medlemmer under 25 år)
01.02. Trænertilskud (idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år)

Følgende ordnes på gladsaxe.dk/booking
15.01. Ansøgning om udendørsbaner (sommer 2021)
01.02. Bestyrelsesmedlemmer – opdatering af foreningens stamoplysninger
01.03. Ansøgning om indendørs lokaler og baner (efterår 2021- forår 2022)

CVR-nummer, Nem-konto, E-boks og NemID (medarbejdersignatur)
• Husk at CVR-nummer skal fornys hvert 3. år på webreg.dk. Jeres forening får automatisk
en mail, når det er tid til at forny. Det er derfor vigtigt, at I retter i CVR-registeret, hvis foreningen får en ny mailadresse.
• Husk at foreningens nem-konto (bankkonto) skal være knyttet til foreningens cvr.nr. Det skal foreningens bank sørge for.
• Alle foreninger skal have en e-boks. Her får I post hvis I f.eks. lejer kantiner, skal betale for overnatning eller saltobrikker på idrætsanlæg eller andre ting, hvor foreningen skal betale. Se derfor i e-boksen jævnligt og sørg også for, at mailadressen er opdateret. Bookingbekræftelser og tilskudsmeddelelser får I ikke i e-boks.
Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med tilhørende ”medarbejdersignatur”. Få mere information og bestil NemID medarbejdersignatur via hjemmesiden medarbejdersignatur.dk

Foreningsoplysninger og medlemstal 2021 – Indberettes fra januar 2021 Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og medlemstal. I skal være opmærksomme på, at indberetningen af medlemstal sker på forskellige måder, afhængigt af hvilken forening du repræsenterer:
• Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale Forenings Register (CFR) på medlemstal.dk. Vær opmærksom på optællingsvejledning hos CFR.

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse de samme medlemstal i forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud.

Opdatér bestyrelsesmedlemmer inden 1. februar 2021

Foreningens kontaktoplysninger og bestyrelsesmedlemmer kan ses under menuen ”Forening” på gladsaxe.dk/booking. Alle personer, som står under brugeradministration, har adgang til WFP-bookingsystemet. Tilret roller eller slet brugere fra oversigten, hvis de ikke længere er i bestyrelsen eller skal have adgang til systemet. OBS – Nye bestyrelsesmedlemmer kan først tilføjes, når personen selv har oprettet sig som bruger eller I kontakter os for oprettelse af nye brugere!

gladsaxe.dk/booking Der er åbent for ansøgning om udendørsbaner 2021 og indendørs lokaler og baner 2021/2022. Ansøgningsfristen er 15. januar for udendørsbaner og 1. marts for indendørs lokaler og baner. HUSK at vælge forløbsbooking i menuen – her skal søges både enkeltdatoer og forløbsbookinger.

gladsaxe.dk/booking

Der er åbent for ansøgning om udendørsbaner 2021 og indendørs lokaler og baner 2021/2022. Ansøgningsfristen er 15. januar for udendørsbaner og 1. marts for indendørs lokaler og baner. HUSK at vælge forløbsbooking i menuen – her skal søges både enkeltdatoer og forløbsbookinger.

Hent Bookingapp – Foreningsbooking
Få adgang til bookingsystemet via en app. Hent den i App Store eller i Google Play. App’en er gratis og giver dig adgang til samme funktioner, som på gladsaxe.dk/booking.

Trænertilskud 2021
Foreningerne skal indsende afregning for trænertilskud for 2020 inden 01.02.2021 som vanligt, dvs. vedlagt træneraftaler og udbetalingsdokumentation. Men da 2020 jo ikke har været et typisk år, har det politiske udvalg bedt forvaltningen om, i samarbejde med FIG, at lave forslag til fordeling af trænertilskud for 2021. Der er derfor brug for lidt ekstra behandlingstid, så tilskuddet kan forventes udbetalt 01.04.2021.

Tilskud til nye initiativer i 2021 Har I en god idé til et nyt projekt eller en aktivitet, har vi flere forskellige tilskudspuljer:
• Initiativpuljen er til igangsætning af nye initiativer. Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger kan søge om tilskud. Ansøgninger bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget.
• Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er tilskud til aktiviteter og projekter, der er med til at understøtte et aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv i Gladsaxe.

Seneste nyt fra Gladsaxe Kommune vedr. corona restriktioner opdateret pr. 6. januar 2021

Kære foreninger

Som opfølgning på mailen om forlængelse af de nationale restriktioner, som vi udsendte i sidste uge, skal det nu præciseres, at forsamlingsforbuddet er ændret til 5 personer fra onsdag 6. januar og foreløbig indtil 17. januar 2021.

Kære alle foreninger i Gladsaxe

På baggrund af et stadigt højt smittetryk bliver restriktioner med nedlukning af blandt andet kultur-, fritids- og foreningslivet forlænget frem til og med 17. januar. Det betyder at de skærpede restriktioner og tiltag der blev indført i Gladsaxe og landets andre kommuner i december videreføres. Se de forlængede tiltag her Corona restriktioner, hvor I også kanlæse svar på generelle spørgsmål på kultur- og fritidsområdet.

Regeringen har besluttet at:

 • Forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med 17. januar 2021.

Indendørsfritidsaktiviteter lukker ned:

 • På baggrund af det høje smittetal lukkes alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller ned, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter. Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget.

Udendørsforeningsaktivitet kan foregå udendørs:

 • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere)
 • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.

Kulturinstitutioner lukker for offentligheden:

 • Restriktionerne betyder lukning af teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Bookinger:

 • Alle fritidsbrugere der har bookede tider i lokaler, sale, haller vil i perioden blive aflyst automatisk.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I fra mandag 04. januar velkomne til at kontakte:

telefon: 5119 4341

telefon: 3957 5339

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen – og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

1 2 3 4 5