FIG’s Legat

Søg FIG legatet

Statutter for FIG Legatet – stiftet 2007

Retnings linier for ansøgninger og tilskud
  1. FIG Legatet har til formål at give tilskud til ting eller aktiviteter, som idrætsforeningerne ikke kan få kommunalt tilskud til. Det kan være tilskud til materialer, træningslejre m.v.
  1. Legatet kan søges af alle FIGs medlemsforeninger, der ikke er i kontingent-restance.
  1. Ansøgninger til legatet skal indeholde beskrivelse af årsagen til og formålet med ansøgningen, totalomkostningen ved anskaffelsen/aktiviteten og det ansøgte beløb.
  1. Ansøgningsfristen for midler fra FIG Legatet er 1. marts.
  1. Den enkelte forening kan kun søge én gang om året.
  1. FIG’s siddende bestyrelse tager suverænt stilling til legatansøgningerne og kan frit vælge blandt de indkomne ansøgninger og beslutte tilskuddenes størrelse, der kan være hele det ansøgte beløb eller en andel heraf.
  1. Tilsagn på donationer bliver meddelt de ansøgende foreninger én gang om året på det ordinære repræsentantskabsmøde i april måned.
  1. For at få en donation udbetalt skal foreningen fremlægge dokumentation for udgiftens afholdelse.
  1. Et afslag skal ikke begrundes. Efter et afslag skal der søges på ny, hvis foreningen ønsker at få donation fra legatet.
  1. Beløb, som tilføres legatet, kommer fra, afgifter på bandereklamer og andre annonceindtægter, overskud på arrangementer, renteindtægter m.v. efter FIGs bestyrelses suveræne beslutning.
Statutter for legatet blev vedtaget af FIGs bestyrelse i 2007 og justeret
 den 1. februar 2012.