FIG Repræsentantskabsmøde 16. april 2024

Indkaldelse til

Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 16. april 2024 kl. 18.00

Sportscaféen, Bagsværd Stadion

Bagsværd Hovedgade 86-90

FIG indkalder hermed medlemsforeningerne til ordinært Repræsentantskabsmøde.

Hver medlemsforening kan deltage i Repræsentantskabsmødet med op til 3 stemmeberettigede repræsentanter. Kun foreninger, der har betalt kontingent er stemmeberettigede.

Tilmelding foreningsvis, med deltagernavne til fig@gladsaxe.dk

Senest tirsdag den 9. april 2024.

Der udsendes endelig dagsorden og revideret regnskab otte dage før mødet.

Husk det stadig er muligt at indstille kandidater til talentprisen og søge FIG-legat og Gladsaxe Gymnastik Forening Støttefond  – sidste frist er fredag den 18. marts 2024… læs mere om FIGs talentpris og FIG-legat og ”Gladsaxe Gymnastik Forening Støttefond” på www.fig-gladsaxe.dk

Dagsorden – i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Eventuelle indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af forslag til kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
  7. Valg af revisor (2 år) samt revisorsuppleant (1 år)
  8. Eventuelt

Forslag – som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet – skal sendes til FIGs bestyrelse – fig@gladsaxe.dk – senest tirsdag den 2. april 2024 kl. 12.00.

Endelig dagsorden og revideret regnskab udsendes senest den 9. april 2024.