Fundats for Gladsaxe Gymnastikforenings Støttefond

Fondens navn er: Gladsaxe Gymnastikforenings Støttefond, som består af et kontantindskud på 49.229,33 DKK. Indskuddet er indbetalt til FIG den 27-08-2018.

Hjemsted: Gladsaxe Kommune.

Definitioner: Idrætsforeninger defineres som: Idrætsforeninger, der er medlem af FIG. 

Formål: Formålet er at sikre idrætsforeningernes ressourcesvage medlemmers deltagelse i idrætsforeningens fællesskaber – fx rejser, weekendture, træningslejre mm. Støtte gives til enkeltmedlemmer af en idrætsforening, hvor andre støttemuligheder er udtømt.

Midlernes anvendelse:  Midlerne udloddes i legater til Idrætsforeninger. Legater uddeles løbende – der kan dog max udbetales 3.000 kr. pr. ansøgning og max 12.000 kr. kan udloddes pr. kalenderår. Legatet skal søges af idrætsforeningen på vegne af det enkelte medlem.

I det omfang det er muligt og fornuftigt, så kan legaterne også uddeles i forbindelse med FIGs årlige Repræsentantskabsmøde i april måned.

Ansøgning fra idrætsforeningerne bliver behandlet på FIGs bestyrelsesmøder efter følgende retningslinjer/principper:

  1. Ansøgningen ligger inden for legatets formålsbeskrivelse.
  2. Er der søgt andre fonde/legater/støttemuligheder?
  3. Har ansøger tidligere fået legat?
  4. Legatet dækker højst ansøgerens egenbetaling i fællesarrangementer.
  5. Tildelte legater kan ikke påklages – det er alene FIGs bestyrelses afgørelse, hvorvidt en ansøgning skal tilgodeses.
  6. Der skal foreligge dokumentation for de afholdte udgifter iht. det ansøgte.
  7. Udbetaling af et tildelt legat bortfalder, hvis dokumentationen ikke er tilvejebragt senest 1 måned efter fællesarrangementet.

Ovenstående er vedtaget på FIGs bestyrelsesmøde – mandag den 18. marts 2019