Gladsaxe kommune forlænger lukningen af idrætsanlæg

Kære Foreninger og klubber,

Herunder infobrev fra Gladsaxe Kommune, der jf. de seneste retningslinjer vedr. coronavirus, fortsætter med at holde alle træningsfaciliteter (haller, gymnastiksale, lokaler og baner) lukket frem til og med 10. maj 2020.

Når der oplyses ændringer til ovenstående retningslinjer, vil FIG udsende opdatering til klubber og foreninger.

Kære foreninger

Gladsaxe kommune støtter op om myndighedernes og landsorganisationernes udmeldinger, og holder derfor fortsat lukket i vores kultur-, fritids- og træningsfaciliteter  Det er heller ikke tilladt at afvikle foreningsaktiviteter på kommunens udendørs idrætsanlæg.

På statsministerens pressemøde den 6. april 2020 blev en lang række påbud og anbefalinger forlænget foreløbigt frem til 10. maj 2020.

De nationale udmeldinger er fortsat som følger: 

 • Myndighederne fastholder deres udmelding om ikke at afvikle kultur-,  fritids- og træningsaktiviteter.

• De landsdækkende idrætsorganisationer anbefaler fortsat at aflyse alle idrætsforeningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde – både indendørs og udendørs, foreløbig frem til den 10. maj 2020.

Vi håber, at vi fortsat kan stå sammen – hver for sig!

God skærtorsdag.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder

Foreningsoplysninger og Medlemstal 2020

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og

medlemstal.

I år skal I være opmærksomme på at indberetningen af medlemstal sker på forskellige måder,

afhængigt af hvilken forening du repræsenterer:

·         Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale ForeningsRegister (CFR) på
medlemstal.dk.
Er din forening ikke medlem af DIF/DGI eller Firmaidræt, oplyses medlemstal via nedenstående vejledning.

·         Alle øvrige foreninger indberetter medlemstal via TAS (Tilskudssystemet) på
gladsaxe.dk/tilskud.

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse udvalgte medlemstal, i

forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår også af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud.

Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med de

tilhørende ”medarbejdersignaturer”. Få mere information og bestil NemID medarbejder signaturer

via hjemmesiden for Nets DanID.

1 8 9 10