Foreningsoplysninger og Medlemstal 2020

Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og

medlemstal.

I år skal I være opmærksomme på at indberetningen af medlemstal sker på forskellige måder,

afhængigt af hvilken forening du repræsenterer:

·         Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale ForeningsRegister (CFR) på
medlemstal.dk.
Er din forening ikke medlem af DIF/DGI eller Firmaidræt, oplyses medlemstal via nedenstående vejledning.

·         Alle øvrige foreninger indberetter medlemstal via TAS (Tilskudssystemet) på
gladsaxe.dk/tilskud.

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse udvalgte medlemstal, i

forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår også af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud.

Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med de

tilhørende ”medarbejdersignaturer”. Få mere information og bestil NemID medarbejder signaturer

via hjemmesiden for Nets DanID.