Vigtige deadlines og frister vedr. indberetninger og ansøgninger frem til 1. marts 2021.

Følgende ordnes på gladsaxe.dk/tilskud
01.02. Foreningsoplysninger og medlemstal (foreninger, som låner lokaler og søger tilskud)
01.02. Deltagertilskud (foreninger med medlemmer under 25 år)
01.02. Trænertilskud (idrætsforeninger med medlemmer mellem 6-25 år)

Følgende ordnes på gladsaxe.dk/booking
15.01. Ansøgning om udendørsbaner (sommer 2021)
01.02. Bestyrelsesmedlemmer – opdatering af foreningens stamoplysninger
01.03. Ansøgning om indendørs lokaler og baner (efterår 2021- forår 2022)

CVR-nummer, Nem-konto, E-boks og NemID (medarbejdersignatur)
• Husk at CVR-nummer skal fornys hvert 3. år på webreg.dk. Jeres forening får automatisk
en mail, når det er tid til at forny. Det er derfor vigtigt, at I retter i CVR-registeret, hvis foreningen får en ny mailadresse.
• Husk at foreningens nem-konto (bankkonto) skal være knyttet til foreningens cvr.nr. Det skal foreningens bank sørge for.
• Alle foreninger skal have en e-boks. Her får I post hvis I f.eks. lejer kantiner, skal betale for overnatning eller saltobrikker på idrætsanlæg eller andre ting, hvor foreningen skal betale. Se derfor i e-boksen jævnligt og sørg også for, at mailadressen er opdateret. Bookingbekræftelser og tilskudsmeddelelser får I ikke i e-boks.
Gladsaxe.dk/tilskud kræver login med NemID. Mange foreninger har allerede NemID med tilhørende ”medarbejdersignatur”. Få mere information og bestil NemID medarbejdersignatur via hjemmesiden medarbejdersignatur.dk

Foreningsoplysninger og medlemstal 2021 – Indberettes fra januar 2021 Alle foreninger, som låner lokaler eller søger tilskud skal indberette foreningsoplysninger og medlemstal. I skal være opmærksomme på, at indberetningen af medlemstal sker på forskellige måder, afhængigt af hvilken forening du repræsenterer:
• Idrætsforeninger indberetter medlemstal til det Centrale Forenings Register (CFR) på medlemstal.dk. Vær opmærksom på optællingsvejledning hos CFR.

Alle foreninger som søger om deltagertilskud og trænertilskud skal også oplyse de samme medlemstal i forbindelse med tilskudsansøgning. Dette fremgår af tilskudsansøgningen på gladsaxe.dk/tilskud.

Opdatér bestyrelsesmedlemmer inden 1. februar 2021

Foreningens kontaktoplysninger og bestyrelsesmedlemmer kan ses under menuen ”Forening” på gladsaxe.dk/booking. Alle personer, som står under brugeradministration, har adgang til WFP-bookingsystemet. Tilret roller eller slet brugere fra oversigten, hvis de ikke længere er i bestyrelsen eller skal have adgang til systemet. OBS – Nye bestyrelsesmedlemmer kan først tilføjes, når personen selv har oprettet sig som bruger eller I kontakter os for oprettelse af nye brugere!

gladsaxe.dk/booking Der er åbent for ansøgning om udendørsbaner 2021 og indendørs lokaler og baner 2021/2022. Ansøgningsfristen er 15. januar for udendørsbaner og 1. marts for indendørs lokaler og baner. HUSK at vælge forløbsbooking i menuen – her skal søges både enkeltdatoer og forløbsbookinger.

gladsaxe.dk/booking

Der er åbent for ansøgning om udendørsbaner 2021 og indendørs lokaler og baner 2021/2022. Ansøgningsfristen er 15. januar for udendørsbaner og 1. marts for indendørs lokaler og baner. HUSK at vælge forløbsbooking i menuen – her skal søges både enkeltdatoer og forløbsbookinger.

Hent Bookingapp – Foreningsbooking
Få adgang til bookingsystemet via en app. Hent den i App Store eller i Google Play. App’en er gratis og giver dig adgang til samme funktioner, som på gladsaxe.dk/booking.

Trænertilskud 2021
Foreningerne skal indsende afregning for trænertilskud for 2020 inden 01.02.2021 som vanligt, dvs. vedlagt træneraftaler og udbetalingsdokumentation. Men da 2020 jo ikke har været et typisk år, har det politiske udvalg bedt forvaltningen om, i samarbejde med FIG, at lave forslag til fordeling af trænertilskud for 2021. Der er derfor brug for lidt ekstra behandlingstid, så tilskuddet kan forventes udbetalt 01.04.2021.

Tilskud til nye initiativer i 2021 Har I en god idé til et nyt projekt eller en aktivitet, har vi flere forskellige tilskudspuljer:
• Initiativpuljen er til igangsætning af nye initiativer. Alle borgere, selvorganiserede grupper og foreninger kan søge om tilskud. Ansøgninger bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget.
• Puljen til nye fritids- og idrætstilbud er tilskud til aktiviteter og projekter, der er med til at understøtte et aktivt kultur-, fritids- og idrætsliv i Gladsaxe.

Seneste nyt fra Gladsaxe Kommune vedr. corona restriktioner opdateret pr. 6. januar 2021

Kære foreninger

Som opfølgning på mailen om forlængelse af de nationale restriktioner, som vi udsendte i sidste uge, skal det nu præciseres, at forsamlingsforbuddet er ændret til 5 personer fra onsdag 6. januar og foreløbig indtil 17. januar 2021.

Kære alle foreninger i Gladsaxe

På baggrund af et stadigt højt smittetryk bliver restriktioner med nedlukning af blandt andet kultur-, fritids- og foreningslivet forlænget frem til og med 17. januar. Det betyder at de skærpede restriktioner og tiltag der blev indført i Gladsaxe og landets andre kommuner i december videreføres. Se de forlængede tiltag her Corona restriktioner, hvor I også kanlæse svar på generelle spørgsmål på kultur- og fritidsområdet.

Regeringen har besluttet at:

  • Forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med 17. januar 2021.

Indendørsfritidsaktiviteter lukker ned:

  • På baggrund af det høje smittetal lukkes alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller ned, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter. Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget.

Udendørsforeningsaktivitet kan foregå udendørs:

  • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere)
  • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.

Kulturinstitutioner lukker for offentligheden:

  • Restriktionerne betyder lukning af teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Bookinger:

  • Alle fritidsbrugere der har bookede tider i lokaler, sale, haller vil i perioden blive aflyst automatisk.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I fra mandag 04. januar velkomne til at kontakte:

telefon: 5119 4341

telefon: 3957 5339

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen – og bliv hjemme hvis du føler dig syg.

FIG reaktion på baggrund af udsendt video-appel til foreningerne november 2020, samt svar fra Borgmesteren

Kære Borgmester

Tak for følgebrev og videotale, som er udsendt til idrætsforeningerne i Gladsaxe i går den 17. november 2020.

Der må ikke herske tvivl om, at vi i såvel FIG som i vores medlemsforeninger ser med den største alvor på begrænsning af smittespredning i idrætten. Der er og har været ydet en enorm indsats ude i foreningerne – for at hindre smitte ved at overholde de retningslinjer og restriktioner, som løbende er blevet udmeldt fra regeringen, sundhedsmyndighederne, idrætsforbundene og Gladsaxe kommne. Der er brugt rigtig mange ressourcer på dette af de mange frivillige idrætsledere. 

Det er derfor med beklagelse, at vi i går modtog påstande om, at det er i foreningslivet, at smittespredningen her i Gladsaxe er størst. Det er bestemt ikke et billede, som vi kan genkende.

Vi vil bede om at se det datagrundlag, som ligger til grund for så stærk en udmelding og så ville det have klædt Gladsaxe kommune, hvis man i smittesporingen havde taget en dialog og en direkte kontakt til de steder, hvor man måtte have konstateret en manglende håndtering af retningslinjer og restriktioner og have bidraget til smittespredning.

Når man skyder med spredehagl, så risikerer man at ramme “uskyldige” – og det skaber ikke den motivation, som vi formoder, at det udsendte materiale skulle have bidraget til.

Lad os sammen fortsat have fokus på at stoppe Covid-19 – gennem dialog og støtte af de mange frivilliges arbejde, så vi alle kommer godt gennem pandemien.

Med venlig hilsen

FIG  

Herunder følger svar fra Borgmester Trine Græse:

Kære John Sørensen


Tak for din henvendelse af 18. november 2020.


Vi arbejder alle på højtryk for at forsøge at inddæmme den kraftige stigning i smittetallene mest muligt, da udviklingen specielt blandt vestegnskommunerne går den forkerte vej.


Coronavirus findes lige nu overalt omkring os, det gælder både i skoler, dagtilbud, på arbejdspladser og i foreninger. Og som du helt sikkert har observeret, så er vi her i Gladsaxe blandt de kommuner i Danmark, som er hårdest ramt lige nu. Samtidig er vi alle ramt af en form for coronatræthed, som gør, at vi naturligt nok indimellem kommer til at slække lidt på opmærksomheden omkring coronarestriktionerne. Derfor har regeringen nedsat en særlig Taskforce Vestegnen med Vestegnens Politi, kommunerne i politikredsen og Region Hovedstaden, som alle arbejder tæt sammen om, hvordan vi kan gøre en ekstra indsats for at bekæmpe coronavirus i vores område. Samtidig havde vi fem eksempler på ti dage, hvor børn kom i skole efter at de var blevet smittet i deres forening.


Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, og det var på denne baggrund, at vi ønskede at minde foreningerne, lederne, trænerne, de frivillige og ikke mindst forældrene om at huske ikke at sende deres børn i dagtilbud eller skole, hvis de bliver vurderet som en nær kontakt i forbindelse med en foreningsaktivitet.


Dernæst vil jeg sige, at jeg er ked af, hvis der er foreninger, ledere og frivillige i FIG, der føler sig stødte over den video-appel, jeg har sendt ud til foreninger og borgere i Gladsaxe Kommune. Det var bestemt ikke hensigten at pege fingre af hverken FIG eller jeres foreninger. Heldigvis kan jeg fortælle dig, at vi har modtaget mange positive tilkendegivelser for initiativet.


I forbindelse med det øgede smittetryk i hovedstadsområdet vurderede Gladsaxe Kommunes kriseberedskabsgruppe, at der var behov for at gøre en særlig og målrettet indsats her i Gladsaxe for at sikre, at vi alle er ekstra opmærksomme på smitteforebyggelse og -opsporing i denne meget kritiske fase af epidemien, så vi alle kan bidrage til at undgå flere restriktioner her i den kommende tid.

Mine to appelvideoer til henholdsvis borgere og foreninger blev udarbejdet som led i denne målrettede kommunikationsindsats. Vores ønske med videoerne var at understøtte jeres arbejde for også at gøre jeres foreninger og deres forældre ekstra opmærksomme på, hvordan de skal reagere, hvis de eller deres børn bliver smittet med corona. På samme måde har vi lavet indsatser overfor vores dagtilbud, skoler og andre institutioner for også at skærpe opmærksomheden her.


Jeg håber, at FIG sammen med foreninger, ledere og frivillige vil fortsætte det vigtige arbejde med at bekæmpe coronaen. Og at I samtidig har forståelse for, at disse initiativer på ingen måde er iværksat for at udstille specifikke målgrupper, foreninger eller institutioner. Vi har alle en fælles opgave med at bekæmpe coronaepidemien, og det gør vi bedst ved at stå sammen og passe på hinanden.


Venlig hilsen
Trine Græse

1 6 7 8 9 10 13