Gratis workshop i naturtræning

Se invitation fra DGI Storkøbenhavn.

Kære alle

I denne restriktive tid er vi glade for at kunne tilbyde lidt gratis inspiration til hvordan du kan træne i naturen.

Der er kun 9 pladser pr. workshop så vi overholder reglerne.

Læs mere om naturtræning HER!
Tilmeld dig en workshop med Katrine
Gøthche.

Lørdag d. 21 november
kl.9-12 ved Amager seniorklub
Søndag d. 22 november
kl. 9-12 ved Gentofte Vangede IF

Pris: Gratis.

Kontaktperson:
Frank Bøgelund Jensen
Projektleder
Telefon: 21554972
Mail: fbj@dgi.dk

FIG sekretariat under corona

FIGs sekretariat er som alle andre ramt af corona-restriktioner, men vi holder åben for personlig henvendelser, du skal blot huske at mundbind er påkrævet, men kontakt os for aftale om personligt fremmøde inden du møder op.

Vi kan kontaktes på telefon 39576205 eller på mail fig@gladsaxe.dk.

Præcisering af de nye restriktioner på kultur- og fritidsområdet

Meddelelse fra Gladsaxe Kommune pr. 29/10-2020.

Regeringen offentliggjorde fredag den 23. oktober en række nye restriktioner som følge af den seneste tids stigende smittespredning af Covid-19. Restriktionerne omhandler dels en sænkning af det generelle forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer fra mandag d. 26. oktober og fire uger frem. Derudover indføres brug af mundbind på indendørs institutioner med offentlig adgang, gældende fra torsdag d. 29. oktober til d. 2. januar 2021.

De væsentligste nye tiltag er:

 • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer til aktiviteter for voksne over 21 år. Til aktiviteter for børn og unge op til 21 må maksimalt samles 50 personer.
 • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der fortsat være op til 500 personer til stede. Dette gælder også for foreninger og aftenskoler mm.
 • Krav om mundbind. Fra torsdag 29. oktober er der krav om brug af mundbind eller visir indendørs i alle offentlige bygninger, bl.a. lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, træningscentre, spillesteder, biblioteker, kulturhuse foreningslokaler mm. Det er et krav, når man færdes rundt i bygningerne og indtil man er på plads og klar til sin aktivitet. Det er ikke et krav at bruge mundbind under aktiviteten. Brugen af mundbind gælder ind til 2. januar 2021 og vedrører personer fra 12 år.

Må man opdele lokalet/salen/hallen, så flere grupper af max 10 personer kan være til stede?

 • Ja det må man godt, hvis lokalet er egnet til aktiviteten og foreningens bestyrelse vurderer at aktiviteten kan gennemføres forsvarligt. Der gælder dog følgende:
  • at der ved aktivitet hvor deltagerne/publikum i det væsentlige sidder ned, skal være mindst 2 m2 gulvareal pr. person. Det betyder at en hal/sal, hvis gulvarealet tillader det, kan inddeles i flere tydelige zoner, hvor hver zone maximalt må indeholde 10 personer
  • at der ved aktivitet, hvor der laves fysisk aktivitet, skal være mindst 4 m2 gulvareal pr. person. Gulvarealet opgøres fra væg til væg. Det betyder at en hal/sal, hvis gulvarealet tillader det, kan inddeles i flere tydelige zoner, hvor hver zone maximalt må indeholde 10 personer.
  • Deltagerne må ikke blande sig på tværs af zonerne, hverken ved ankomst/afgang eller i pauser

Det er foreningens bestyrelse, der skal vurdere om foreningens aktiviteter kan gennemføres forsvarligt og overholder alle retningslinjer, fx om der kan være flere end 10 deltagere og om lokalet/salen/hallen kan inddeles forsvarligt i zoner. I henvises til at opsøge information hos jeres landsforening/forbund, der kan have mere specifikke retningslinjer for hvordan aktiviteter på jeres område kan gennemføres forsvarligt.

I kan orientere jer om restriktionernes betydning for kultur- og fritidslivet på Kulturministeriets hjemmeside. Her ligger der bl.a. en vejledning med svar på spørgsmål omkring restriktionerne, som opdateres dagligt.

Ny aftale om udvidelse af hjælpepakker

Regeringen og aftalepartierne har den 27. oktober indgået en aftale om udvidelse af hjælpepakker, der medfører at en række kompensationsordninger og hjælpepakker bliver forlænget frem til 31. januar:

 • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger
 • Kompensationsordningen for arrangører

Den del af kultur- og fritidslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, får adgang til kompensationsordninger vedr. selvstændige og faste omkostninger.

Derudover indeholder aftalen følgende initiativer på kultur- og fritidsområdet:

 • 300 mio. kr. til videreførelse af den nuværende aktivitetspulje frem til 31. januar
 • 150 mio. kr. til videreførelse af foreningspuljerne under DGI, DIF, Firmaidrætten og DUF frem til 31. januar
 • 60 mio. kr. til midlertidig kompensationsordning for aftenskoler, daghøjskoler mv.
 • 50 mio. kr. til gennemførelse af forslag udviklet af et nyt genstartsteam for kultur-, forenings- og idrætsliv

Find mere information om puljer mv. på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

1 7 8 9 10 11 13