Seneste nyt fra Gladsaxe Kommune vedr. corona restriktioner opdateret pr. 6. januar 2021

Kære foreninger

Som opfølgning på mailen om forlængelse af de nationale restriktioner, som vi udsendte i sidste uge, skal det nu præciseres, at forsamlingsforbuddet er ændret til 5 personer fra onsdag 6. januar og foreløbig indtil 17. januar 2021.

Kære alle foreninger i Gladsaxe

På baggrund af et stadigt højt smittetryk bliver restriktioner med nedlukning af blandt andet kultur-, fritids- og foreningslivet forlænget frem til og med 17. januar. Det betyder at de skærpede restriktioner og tiltag der blev indført i Gladsaxe og landets andre kommuner i december videreføres. Se de forlængede tiltag her Corona restriktioner, hvor I også kanlæse svar på generelle spørgsmål på kultur- og fritidsområdet.

Regeringen har besluttet at:

  • Forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med 17. januar 2021.

Indendørsfritidsaktiviteter lukker ned:

  • På baggrund af det høje smittetal lukkes alle offentlige lokaler, sale, skoler, foreningslokaler og haller ned, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og fritidsaktiviteter. Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget.

Udendørsforeningsaktivitet kan foregå udendørs:

  • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere)
  • Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet.

Kulturinstitutioner lukker for offentligheden:

  • Restriktionerne betyder lukning af teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Bookinger:

  • Alle fritidsbrugere der har bookede tider i lokaler, sale, haller vil i perioden blive aflyst automatisk.

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I fra mandag 04. januar velkomne til at kontakte:

telefon: 5119 4341

telefon: 3957 5339

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen – og bliv hjemme hvis du føler dig syg.