Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Bemærk, der kan IKKE søges om tilskud til tiltag/udgifter der tidligere er ydet tilskud til, fra andre corona-hjælpepakker.

Fristen for ansøgning er allerede den 1. 12. 2021 – via nedenstående link.

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-1-sikkerhedsmaessige-tiltag-der-skal-understoette-en-tryg-genaabni