Røgfri Idrætstid i Gladsaxe

Idrætsanlæg i Gladsaxe bliver røgfrie

Fra den 1. september bliver idrætsanlæggene i Gladsaxe røgfrie. Samtidig tilbyder FIG og Gladsaxe Kommune støtte til at implementere røgfri idrætstid i idrætsforeningerne. Det kan du læse mere om i denne nyhed.

Hvad er Røgfri Idrætstid?

Røgfri idrætstid handler om at støtte idrætsforeninger og idrætsanlæg i Gladsaxe Kommune i at opnå røgfrihed for at beskytte især børn og unge mod røg. Røgfrihed gælder alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, pibe, e-cigaretter, snus, tyggetobak, vandpibetobak og lignende.

Røgfrie idrætsanlæg

Gladsaxe Kommune har i løbet af 2020 i partnerskab med DGI Storkøbenhavn gennemført inddragende processer med en række idrætsforeninger og aktører omkring idrætsanlæggene i Gladsaxe vedrørende implementering af røgfri idrætstid. Udfaldet af processen har været, at der er en generel opbakning til at holde rygning og idræt adskilt, og idrætsforeningerne udtrykker et ønske om støtte til implementeringen af røgfri idrætstid.

På den baggrund har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet, at der indføres røgfrihed på alle idrætsanlæg i Gladsaxe Kommune fra den 1. september 2021.

Røgfri idrætstid skal være synligt når man kommer til træning, og du vil derfor møde skilte, piktogrammer og plakater, som opfordrer til, at du ikke ryger dér, hvor vi mødes om idrætten. På flere af idrætsanlæggene er der således i løbet af august måned blevet monteret bl.a. skiltning og piktogrammer, der kommunikerer om røgfri idrætsanlæg. Kommunikationen tager udgangspunkt i en positiv tilgang og indeholder budskaber som fx ”Tak fordi du ikke ryger eller bruger snus på vores idrætsanlæg” og ”Tak fordi du ikke ryger i vores idrætsforening” 

Skal din idrætsforening være røgfri?

En række idrætsforeninger i Gladsaxe har allerede indført røgfri idrætstid og har på forskellige måder arbejdet med at gøre deres forening røgfri. Det kan du læse mere om på hjemmesiden: www.gladsaxe.dk/røgfri-idræt

Her har vi også beskrevet indsatsen nærmere, og du kan finde mere viden og inspiration om emnet. Desuden har vi samlet en lang række kommunikationsmaterialer (plakater, klistermærker, skilte, skabeloner til røgfri politikker og PowerPoint præsentationer om røgfri idrætstid mv.), som kan bestilles ved henvendelse til FIG.

Desuden har vi en række materialer, som kan udlånes til forskellige events (fx stævner, træningssamlinger mv.) for at skabe synlighed om røgfrihed (banner, roll ups, beach flag, balloner, lakridsæsker, t-shirts mv).

Du kan kontakte FIG hvis du ønsker hjælp til at gøre din forening røgfri, og/eller hvis du ønsker at modtage kommunikationsmaterialer, der kan understøtte din forenings/klubs arbejde med røgfrihed.

Offentliggørelse og kampagne om Røgfri Idrætstid

Den 1. september udsender Gladsaxe Kommune en pressemeddelelse og offentliggør en række kampagnematerialer, herunder et par film, som vi håber at I vil dele på bl.a. sociale medier og videreformidle til jeres medlemmer i foreningen. Så hold øje med Gladsaxe Kommunes Facebook-profil her: https://www.facebook.com/gladsaxekommune

Kontaktoplysninger

eller

  • Specialkonsulent i Gladsaxe Kommune/Social-og Sundhedsforvaltningen Peter Aagaard: Mail: pegjaa@gladsaxe.dk, telefon 24 21 48 06.