Gladsaxe Kommune åbner for udvalgte udendørs idræts- og fritidsaktiviteter

En række idrætsforbund og sundhedsmyndighederne har den 20. april tilpasset deres anbefalinger, så det nu er muligt at åbne delvist op for udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Derfor har Gladsaxe Kommune i dag besluttet at åbne sine udendørsanlæg for klubber og foreninger indenfor følgende udvalgte sports- og fritidsaktiviteter:

 • Tennis,
 • Padeltennis,
 • Rosport,
 • Cykling,
 • Bueskydning,
 • Atletik,
 • Orienteringsløb,
 • Cricket,
 • Softball,
 • Beachvolley,
 • Udendørs fitness,
 • Udendørs gymnastik,
 • Unicykel,
 • Minigolf,
 • Trail- og pandelygtesjov,
 • Kano- og kajak,
 • Petanque,
 • Rollespil
 • Udendørs spejderaktiviteter.

Der er alene tale om sportsgrene og aktiviteter, som alle kan udøves i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer og anbefalinger om hygiejne og færden i det offentlige rum. Derudover forudsætter åbningen, at klubberne overholder de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, DIF, DGI og DUF.

Kom omklædt og brug helst eget udstyr

Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er ingen adgang til indendørs faciliteter som omklædningsrum, toiletter, klublokaler, foreningshuse mv. Derfor skal alle deltagere være omklædte hjemmefra. Samtidig anbefales det, at man så vidt muligt kun anvender eget udstyr.

Betingelser for at genoptage udendørs idræts- og fritidsaktiviteter:

 • Aktiviteterne skal ske i så små hold som muligt, med så få deltagere af gangen som muligt og højest 10 personer
 • Aktiviteterne bør ske med så få forskellige eller skiftende personer som muligt
 • Aktiviteter skal kunne afvikles med minimum 2 meters mellem deltagerne
 • Aktiviteter bør så vidt muligt ske med brug af personligt udstyr
 • Udstyr og træningsredskaber kan afhentes i begrænset og kontrolleret omfang
 • Udstyr, arealer eller kontaktflader, som berøres af flere, fx dørhåndtag, låger, træningsudstyr mv. bør aftørres eller rengøres før og efter brug
 • Trænere og deltagere skal instrueres tydeligt for at sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger til overholdes.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til idrætsudøvere:

 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner
 • Hold afstand og undgå kontaktsport. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet
 • Undgå at dele mad med andre
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem
 • Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller ikke drikkedunke

Hvornår og hvordan kan aktiviteter genoptages?

Gladsaxe Kommune åbner sine udendørsfaciliteter fra i dag. Men det er op til foreningens bestyrelse om og hvornår aktiviteter kan genoptages. Vi anbefaler, at I er godt forberedt, og gør det i tempi tilpasset den enkelte idrætsgren eller aktivitet.

Inden opstart af aktiviteter bør foreningen udarbejde og kommunikere retningslinjer for afvikling af træning til medlemmer og instruktører, herunder retningslinjer for øget rengøringsniveau og aftørring mv. ved brug og berøring af fælles udstyr, flader mv.

Vi opfordrer alle bestyrelser til at holde sig orienteret om udmeldingerne fra specialforbundene, ligesom det kan gavne at koordinere foreninger og sportsgrene imellem. Det er i sidste ende bestyrelsens ansvar, at aktiviteterne afvikles forsvarligt.

Har I spørgsmål eller brug for sparring om jeres tilpasning og justerede retningslinjer for udendørs aktiviteter, er I velkomne til at kontakte Kultur, Fritid og Unge på mail: kultur@gladsaxe.dk, tlf: 3957 5339 eller 3957 54 56.

Oplys ibrugtagning (opstartsdato) af udendørsfaciliteter til lokaler@gladsaxe.dk for bookingregistrering. Oplys facilitet og evt. ugedag og tidsrum. Dette gælder kommunale faciliteter, som bookingmæssigt administreres af Kultur, Fritid og Unge.